21 TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM THẾ KỶ 21

dân chủ

Đặc trưng Thế kỷ 20 là Dân chủ hóa Tiêu dùng Đặc trưng Thế kỷ 21 là Dân chủ hóa Sản xuất

Thế kỷ 19 quy định trang phục, nhà cửa rất nghiêm. Như thời Nguyễn, quan từ nhất phẩm đến chánh thất phẩm, tùng thất phẩm đội mũ cánh chuồn tròn, nhưng tùy cấp mà được đính ít hay nhiều vàng, bạc, đá quý trên mũ. Áo chức cao nhất màu tía rồi đến hàng thấp là lục, lam, xanh. Đai trang sức vàng, ngọc, bạc, đồi mồi tùy cấp. Nhà cửa cũng vậy, quy định nghiêm ngặt cấp nào, mầu...

Xem thêm