21 TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM THẾ KỶ 21

Quốc gia nông nghiệp

Nông dân Việt Nam chiếm 70% dân số, nông thôn bất ổn thì chính trị cả nước khó ổn định, nông dân còn nghèo thì Việt Nam khó ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu

Ngày 15/6/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư trả lời các đại biểu Quốc hội: “FDI vào nông nghiệp chỉ đạt 1% tổng vốn đầu tư. Thực tế hầu hết các dự án đầu tư vào nông nghiệp đều thất bại”. Nguyên nhân hầu hết thuộc phạm trù Thể chế, như hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu đất đai, áp dụng công nghệ, liên kết giữa Nông dân - Doanh nghiệp - Nhà đầu tư nước...

Xem thêm

Nông nghiệp, Nông thôn sẽ khó phát triển, nếu thiếu chú ý đến nền tảng văn hóa

Người nước ngoài cho rằng, quan niệm về gia đình của người Việt chính là nền tảng bản chất Tôn giáo của họ, bởi với người Việt gia đình không chỉ gồm những thành viên đang sống, mà cả những người đã khuất. Nếu thế, gia đình là bản chất của tôn giáo, vì gia đình gồm cả thành viên siêu nhiên, giống như người Hy Lạp cổ tự hào vì có họ hàng với Trời. Ảnh: Lễ hội Đền Hùng,...

Xem thêm

“Đổi mới” là Chính thể và người Dân cùng xác định Mục tiêu mới, Giải pháp mới

Ảnh: Một tàu vỏ sắt Việt Nam trong chuyến đi biển đầu tiên. Cho đến hôm nay, hoạt động kinh tế của ta vẫn như tiền nhân mấy ngàn năm trước. Chỉ khác là trước thuyền gỗ bắt cá nhỏ, nay tàu sắt, bắt cá to; Trước khai mỏ ở đất liền, nay hút dầu dưới biển, ... Song tệ hơn là ta cổ súy thứ Kinh tế Tiêu dùng bản chất là bán hết những gì bán được để đi...

Xem thêm

“Chiến lược Kinh tế biển bền vững” vẫn đưa “Triết lý Chia lô, bán nền” ra biển, trong khi lẽ ra phải đưa “Triết lý & Văn hóa biển” về để Việt Nam trở thành Quốc gia biển

Ngày 22/9/1997, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 20-CT/TW đẩy mạnh phát triển Kinh tế Biển theo hướng Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa. Tuy nhiên, hơn 10 năm nay không xuất hiện ngành, nghề kinh tế nào mới. Sản lượng có tăng lên, song làm muối vẫn là làm muối, đánh bắt ven bờ vẫn là đánh bắt ven bờ, tuy có thêm tàu vỏ sắt. Ảnh: Ngày 24/10/2018, Hội nghị  TW Đảng 8 khóa XII đã ban hành...

Xem thêm