21 TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM THẾ KỶ 21

Giáo dục

Dạy & Học trước hết là đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ Trực tiếp sản xuất

Cách phân chia kiểu nhị nguyên “Lao động trí óc”, “Lao động chân tay” không còn phù hợp. Lời tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tương lai Lao động trí óc và chân tay sẽ là Một” đã trở thành hiện thực và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Xã hội cần lao động mới này, nhưng Giáo dục Đại học vẫn cung ứng các loại lao động cũ. Ảnh: Trường Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh....

Xem thêm

Đang thêm nhiều người người “Xin việc”; Xã hội cần Đại học cung cấp người “Tạo việc”

Năm 2017 hơn 20 vạn sinh viên không có việc, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khuyên: “Không cứ ở Nhà nước. Hãy tự tìm việc chính đáng, tăng thu nhập, phát triển xã hội”. Không dễ vậy, vì vào Nhà nước đã nhàn, lại oai, xong dễ gì vào được. Trong khi đó, so với 10 năm trước quy mô Doanh nghiệp Việt Nam còn một nửa. Một chuyên gia giải thích: “Ở Việt Nam, cứ...

Xem thêm

Tổng thư ký LHQ Kofi Annan nói: “Chúng ta cần lãnh đạo can đảm, có tầm nhìn, sẵn sàng hành động và hiểu họ cần làm việc với những người khác”

Để đến nơi Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, nhân loại mới biết một con đường Dân chủ, Cộng hòa. Theo con đường này, trong 30 năm (1945 - 1975), dân tộc Việt phải vượt sông dữ “Ngoại xâm” mới đến bến Độc lập. Nhưng vừa lên đến bến, trước mắt đã là sa mạc “Dốt”, ở đây lắm ảo giác và giặc Dốt độc ác. Nếu với sông dữ, khó khăn là ở bên ngoài, vì hướng...

Xem thêm

Sớm xây dựng triết lý mới để hình thành niềm tin, chính thể, con người của thế kỷ 21

Tổng Bí thư không ít lần nhấn mạnh đến mối nguy cơ lớn là Lý luận lạc hậu, cho nên những chủ nhân tương lai của đất nước, tức là thế hệ trẻ hiện nay đã và đang “Chán Đảng, xa rời Chính trị”. Điều này ai cũng thấy rõ, cũng đã biết từ lâu, vì tâm trạng này chẳng cứ có ở thế hệ trẻ, mà ở mọi tầng lớp xã hội, cho nên rất nhất trí với nhận...

Xem thêm

Vì sao sản phẩm Đức có tuổi thọ hàng trăm năm? Câu trả lời nằm ở nền giáo dục của họ…

Trong giá trị quan của người Đức, đạo đức của một con người quan trọng hơn tài năng và trí thông minh rất nhiều. Hơn nữa, nếu không có phẩm chất tốt mà trình độ học vấn cao thì càng gây nguy hiểm cho người khác và xã hội! Hệ thống giáo dục chặt chẽ mà uyển chuyển Giáo dục Đức phân cấp học sinh từ lúc tốt nghiệp tiểu học. Điều này có nghĩa là bắt đầu từ lớp 5, những...

Xem thêm

Để hội nhập thực sự trước hết phải rèn luyện thành người “đàng hoàng”

Điều đáng học đầu tiên ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tự rèn luyện mình thành Tinh hoa và gắn kết các Tinh hoa. Chính sự gắn kết Chí khí, Trí tuệ của Người với Chí khí, Trí tuệ các Tầng lớp tinh hoa trong, ngoài nước đã liên tiếp tạo ra các công trình bất hủ, mà tiêu biểu là Cách mạng Tháng 8 năm 1945, kiến tạo nên một Chính thể mới – Chính thể...

Xem thêm