21 TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM THẾ KỶ 21

Danh nhân

“Không phải là Các-Mác, Lênin hay Mao Trạch Đông, mà chính là lịch sử 2000 năm chống ngoại xâm của Việt Nam đã tạo nên ông Hồ”

Khi Lãnh tụ Hồ Chí Minh mất vào năm 1969, hơn 22.000 bức điện tín từ các thủ đô lớn của 121 quốc gia trên thế giới bày tỏ lời ca ngợi Người và chia buồn với nhân dân Việt Nam. Ngay những người ở bên kia chiến tuyến cũng đánh giá Người bằng những lời lẽ kính trọng như một người đã tận hiến cả cuộc đời cho đại cuộc chiến đấu giành độc lập và thống nhất đất...

Xem thêm

Đặc trưng thế kỷ 21 là “Tin cậy lẫn nhau, Phối hợp hành động” như lời Nhà Kiến tạo và Khởi nghiệp trẻ Nguyễn Ái Quốc đã nói

Vào những năm 1960, khi Việt Nam vui vì người dân đủ ăn, thì Hàn Quốc tự hào vì đan áo len xuất khẩu thu nhiều triệu đô-la ngoại tệ. Trong không khí phấn khởi, TS. Choi Huyng-sup, Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học & Công nghệ Hàn Quốc KIST, đã gặp Tổng thống Park Chung Hee và đặt vấn đề: “Chẳng nhẽ chúng ta cứ hài lòng mãi với hiện trạng này, khi hàng trăm người Hàn...

Xem thêm

Chênh lệch giữa Việt Nam và các nước phát triển, trước hết là chênh lệch về Văn hóa và Niềm tin, không đơn thuần chỉ về thu nhập GDP  

Báo cáo ngày 4/1/1920 của mật thám Pháp viết: “Ông Quốc đã ở bên Hoa Kỳ 6 năm, bên Anh 4 năm và làm bất cứ nghề gì để sống và học hỏi. Ông đặc biệt chú ý vấn đề chính trị thuộc địa của người Anh, Mỹ, Tây Ban Nha và Ý. Ông nói, viết tiếng Anh hoàn hảo, đọc được tiếng Ý và một ít tiếng Tây Ban Nha”. Báo cáo ngày 20/1/1920 của mật thám Pháp viết: “Hỏi:...

Xem thêm

“Gắn liền” và “Là một” với muôn Người, muôn Vật là cốt lõi của Học thuyết Hồ Chí Minh

Trước thế kỷ 20, người ta không được phép tin cái gì khác ngoài nội dung 4 tập Phúc âm. Các tập này do tín đồ của Jesus viết gần 100 năm sau khi Jesus mất và mỗi tập đều có một chân dung dị biệt về Jesus. Mọi kết quả nghiên cứu khoa học về Jesus khác với Phúc âm đều bị đối xử thô bạo bởi Giáo hội cho thế là xúc phạm Đức tin. Đến đầu thế kỷ...

Xem thêm

Lãnh tụ Hồ Chí Minh là Tinh hoa Văn hóa của Việt Nam và Thế giới

Năm 1924, Hồ Chí Minh đề nghị xem xét lại Chủ nghĩa Mác. Năm 1930, Người không “Đưa về” mà gom các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh Hội nhập. Vì không lập Đảng kiểu Liên bang Xô viết với Cương lĩnh đấu tranh giai cấp theo ý Quốc tế Cộng sản nên Người bị Stalin phê: “Hồ Chí Minh không theo tinh thần Quốc tế Vô sản”. Ảnh: Bác Hồ đọc “Báo cáo...

Xem thêm

Không phải là Các-Mác, Lênin hay Mao Trạch Đông, mà chính tinh hoa Việt Nam và Thế giới đã tạo nên Lãnh tụ Hồ Chí Minh

Khi Lãnh tụ Hồ Chí Minh mất vào năm 1969, hơn 22.000 bức điện tín từ các thủ đô lớn của 121 quốc gia trên thế giới bày tỏ lời ca ngợi Người và chia buồn với nhân dân Việt Nam. Ngay những người ở bên kia chiến tuyến cũng đánh giá Người bằng những lời lẽ kính trọng như một người đã tận hiến cả cuộc đời cho đại cuộc chiến đấu giành độc lập và thống nhất đất...

Xem thêm

Trong Hội nhập, từ Tinh hoa của Dân tộc, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trở thành Tinh hoa của Nhân loại

Năm 1946, Cụ Nguyễn Sinh Khiêm từ Nghệ An ra Hà Nội. Khi cụ xuống ga Hàng Cỏ, đồng bào ùa đến hoan hô vì cho là Cụ Hồ cải trang để “vi hành” thăm dân. Các chiến sĩ gọi điện báo cho Nha Công an Trung ương: “Có một cụ già nói giọng Nghệ Tĩnh, có râu, khuôn mặt rất giống Bác Hồ”. Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương Lê Giản ra đón Bác Cả Khiêm và...

Xem thêm

Nhật Bản làm nên kỳ tích nhờ ba việc: 1) Kết bạn với Hoa Kỳ và Châu Âu; 2) Xây dựng Thần đạo Quốc gia Nhật Bản; 3) Thúc đẩy người Nhật tự do sáng tạo

Cũng như Việt Nam, Nhật Bản chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Nho giáo, Đạo Lão, Đạo Phật đến từ Trung Quốc có vị trí không nhỏ với nền văn hóa, kinh tế Nhật Bản. Cuối thế kỷ 19, tư duy bảo thủ đã dẫn Nhật Bản đến nguy cơ suy sụp. Thiên hoàng Minh trị và các cố vấn cho là để thoát tình trạng này, đầu tiên phải kết bạn với Mỹ và châu Âu để thu...

Xem thêm

Việt Nam “Không thể phát triển” là do chưa thực hiện Ba “Tuyên bố” của Lãnh tụ Hồ Chí Minh

Ban Biên tập: Trong bối cảnh có nhiều điều kiện và cơ hội thuận lợi, song Việt Nam vẫn lạc hậu; Vì thế, bên cạnh cách xếp hạng các quốc gia thành các Nhóm các nước phát triển và Nhóm các nước đang phát triển, có một vị chuyên gia nước ngoài đã đặt ra một cách xếp hạng mới, đó là nhóm các nước “Không chịu phát triển”. Theo ông, đến nay nhóm này duy nhất chỉ có một...

Xem thêm