21 TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM THẾ KỶ 21

Danh nhân

Hùng mạnh như chế độ của Tần Thủy Hoàng, vẫn bị Tầng lớp trung gian hủ bại làm sụp đổ

Sau khi thống nhất Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng phía Nam đánh Bách Việt, phía Bắc đánh Hung nô, phía Tây Nam chinh phục dân tộc Di, lập nên Quốc gia trung ương tập quyền. Ông thay chế độ phân đất phong hầu thành chế độ quận huyện. Ông lập hệ thống pháp luật, quan lại và cơ chế giám sát các kỳ khảo hạch, thống nhất chữ viết, tiền tệ, đo lường. Ông cho xây các đường lớn như cao...

Xem thêm

Không chỉ là nhà văn lớn, Kim Dung tiên sinh còn là một Nhà Văn hóa, một Nhà Giáo dục

Nhà Văn hóa đương đại Trung Quốc, Kim Dung tiên sinh nói: “ông chỉ có một mong ước nhỏ, đó là những người lao động sau giờ làm việc căng thẳng có được nụ cười trên môi khi đọc sách của ông”. Nhớ đến Tiên sinh lại nghĩ về lời hát của Tiểu Siêu dành cho Trương Vô Kỵ lấy từ Kinh “Bái hỏa giáo Ba Tư” (Trong tác phẩm “Cô gái Đồ Long”). Lời hát dễ làm man mác khi...

Xem thêm

Đã xuất hiện một Thời đại mới – một Văn hóa mới với đặc trưng Liên kết, Thống nhất giữa Vật chất và Tinh thần

Quan niệm “Hạnh phúc trong Đấu tranh” đã thay đổi từ mong ước chiến thắng cái “Không phải là Ta”, thành tu dưỡng để chiến thắng “Ta”. Sự kỳ thị giữa cá nhân, tổ chức ngày càng giảm và các quan niệm đến từ thực tiễn ngày càng dần đến quan điểm “vô ngã” rất khoa học của Đức Phật: “Ta” được tạo ra từ các yếu tố “Không phải là Ta”. Một Thế giới toàn cầu, “Liên kết và...

Xem thêm

Ngài Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson (1743-1826) không  “Kiểm soát quyền lực” mà “Kiến tạo quyền lực”

Xưa nay, thành công thường kết hợp “Quyền lực cứng” và “Quyền lực mềm”. Theo sự phát triển của Nhân loại, tỷ lệ Quyền lực mềm ngày một lớn. Thấy rõ có thể kiểm soát Quyền lực cứng, song khó kiểm soát Quyền lực mềm, bởi rất khó kiểm soát Tầng lớp tinh hoa, vì khi bị ngăn cản, họ sẽ ẩn tàng, mà chính họ mới tạo ra Quyền lực mềm. Ngài Thomas Jefferson (1743-1826) là Tổng thống thứ ba...

Xem thêm

500 năm trước, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết: “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ; Đất Việt muôn năm giữ trị bình; Chí những phù nguy xin gắng sức; Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình”

Nhắc các Nhà tiên tri trên thế giới, đầu tiên là Nostradamus, bởi không giống các nhà tiên tri khác, ông có thể nói về các sự kiện trong thời gian dài vài thế kỷ. Tiên đoán của Nostradamus về các biến cố lớn hầu hết được kiểm chứng. Còn ở Việt Nam Nhà tiên tri đầu tiên phải nhắc là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Nhà tiên tri Nostradamus (1503 - 1566). Ông đẹp đẽ, tài cao, được vua nể trọng...

Xem thêm

Năm 1991, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Đáp ứng nhu cầu xã hội, và thị trường là tiêu chuẩn đánh giá tính Hiệu quả và Giá trị của hoạt động khoa học”

Nhà nghiên cứu Hà Tuấn Trung, Thành viên Hội đồng cố vấn Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA, Tổng Biên tập trang web “Think Tank Vietnam”, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm tra, cho rằng, khoa học, nhất là Lịch sử cần minh bạch, trước hết cần làm rõ về Hồ Chí Minh. Trong cuốn “Giai đoạn mới, Chính thể mới, Văn hóa mới”, tháng 12/ 2012, ông viết: “Ngày...

Xem thêm

Ba lầnTuyên ngôn Độc lập: 1. Việt Nam Độc lập; 2: Việt Nam Độc lập và Bình đẳng với Trung Quốc; 3: Việt Nam Độc lập và “Sánh vai với các cường quốc 5 châu”

Hai mươi vạn quân Thanh bị quân Tây Sơn đánh tan tác mà chưa kịp hiểu vì sao. Chỉ thấy súng nổ vang rồi dũng binh và voi chiến như trên trời sa xuống, như dưới đất xông lên. Đó là cách đánh bách chiến, bách thắng của Quang Trung – vị Hoàng đế của Biển Đông. Hoàng đế Quang Trung đã làm cho Chân lý “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” trở thành hiện thực rõ nét cả...

Xem thêm

Cùng Hành động – Cùng Dẫn “… dắt Năm châu đến Đại đồng” vừa là Sứ mệnh, vừa là Thước đo cho Lãnh đạo một Quốc gia phát triển

Có tài liệu nói khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông gửi thơ viếng: “Chí khí tráng sơn hà, kim cổ anh hùng duy hữu nhất; Minh tinh quang vũ trụ, Á Âu hào kiệt thị vô song” (Chí khí trùm sông núi, từ xưa tới nay chỉ có một anh hùng; Ngôi sao sáng vũ trụ, từ Á sang Âu không có hào kiệt thứ hai). Chưa rõ hư thực chỉ biết nhiều Nguyên thủ các...

Xem thêm

Chính thể “Ra lệnh” chỉ có thể thay đổi Mệnh lệnh; Để Kiến tạo Văn hóa mới phải có Chính thể Văn hóa    

Gần 30 năm ở trung tâm văn minh châu Âu và ngọn nguồn tinh hoa của những cuộc Cách mạng Thế giới của Mỹ và Pháp, Lãnh tụ Hồ Chí Minh có một tri thức đồ sộ về văn hoá phương Tây. Những chuyến đi gần như vòng quanh thế giới cùng với thời gian sống ở Mỹ, Anh, Pháp đã thực sự mang lại cho Người lòng ngưỡng mộ tinh thần tự do và cảm thông sâu sắc với đời sống...

Xem thêm

Việt Nam được Độc lập từ việc Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Xã hội Việt Nam tiếp thu các Khái niệm Dân chủ, Tự do và Cộng đồng Dân sự từ Văn hóa phương Tây

Nếu các vị Anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ...) cả cuộc đời gắn với dân tộc, thì Lãnh tụ Hồ Chí Minh vừa gắn bó với Dân tộc, vừa gắn bó với Thế giới và Thời đại. Tổng Bí thư Trường Chinh cho rằng, nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Sản phẩm dân tộc” (produit national) không đủ, vì Người là Tinh hoa Thời đại, do đã tìm ra “Dernier mot”...

Xem thêm