21 TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM THẾ KỶ 21

Cầu Hiền

Kinh tế suy thoái còn lâu mới làm quốc gia suy sụp; Nhưng dân đã mất niềm tin thì hết phương cứu vãn

Lịch sử Việt Nam cho thấy, các triều đại sụp đổ rồi bị thay thế bằng triều đại khác, đa phần không do kinh tế suy thoái, mà do Dân mất Niềm tin; Vì thế có câu: “Đẩy thuyền cũng là Dân, mà lật thuyền cũng là Dân”. Tiếc là, các triều đại sau ít rút ra bài học này. Thực tiễn đang diễn ra tương tự. Có thể thấy nhiều vấn đề của “Nước”, ví như Giới tinh hoa và...

Xem thêm

Mỗi Dân tộc đều cần Lãnh đạo biết mở Đường mới đưa đất nước phát triển, biết mang Niềm tin mới cho người Dân và để họ Tự do đi tìm Hạnh phúc

Thế kỷ 21 là thế kỷ của người Mở đường. Họ có Đạo đức, Dũng cảm và Đa năng, tức “Sẵn sàng thi đấu Olympic, cho dù chưa biết thi môn nào”. Ở thế kỷ này Lãnh đạo và Tinh hoa luôn tăng tốc Học tập để tăng tốc Thay đổi, bởi Lãnh đạo là “Tàu phá băng”, song sẽ khó giữ “Con đường”, nếu Tinh hoa và Xã hội, tức “Đội tàu đi theo”, to trước nhỏ sau, không...

Xem thêm

Việt Nam “Không thể phát triển” là do chưa thực hiện Ba “Tuyên bố” của Lãnh tụ Hồ Chí Minh

Ban Biên tập: Trong bối cảnh có nhiều điều kiện và cơ hội thuận lợi, song Việt Nam vẫn lạc hậu; Vì thế, bên cạnh cách xếp hạng các quốc gia thành các Nhóm các nước phát triển và Nhóm các nước đang phát triển, có một vị chuyên gia nước ngoài đã đặt ra một cách xếp hạng mới, đó là nhóm các nước “Không chịu phát triển”. Theo ông, đến nay nhóm này duy nhất chỉ có một...

Xem thêm