21 TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM THẾ KỶ 21

Cầu Hiền

Thư Ông Nguyễn Mạnh Can gửi Lãnh đạo ngày 10/10/2021: “huy động được các lực lượng vật chất, tinh thần và Hiền tài ở trong, ngoài nước để “Làm vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi””

                                                Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021 Kính gửi: Quý vị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội     Tôi là Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 29/9/2021, trước Hội nghị Trung ương 4, tôi đã có thư gửi đến Quý vị, trong đó nói về một vấn đề căn cốt là “Vết nhọ”, tức Tham nhũng Chính trị. Tôi cũng cho là, điều cần làm bây giờ không ở chỗ quá lo “Cấm” hay...

Xem thêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm trọng dụng nhân tài

Quan điểm trọng dụng nhân tài, hòa hợp dân tộc thuộc vào những di sản quý báu nhất của Bác Hồ để lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau vận dụng xây dựng Quốc gia thái bình, phồn vinh, hạnh phúc.  Hệ thống quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao hàm toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, đạo đức... Trong đó xây dựng,...

Xem thêm

Thư của Nhà thơ Vũ Thuộc gửi Bộ Chính trị và Ban Bí thư

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH DẠY: “TRĂM ĐIỀU PHẢI CÓ THẦN LINH PHÁP QUYỀN” ----------------------------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020  Kính gửi:  -  Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  -  Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Tôi là Vũ Thuộc, 84 tuổi, hiện sống ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nguyên là nhà báo, nhà văn và bộ đội Cụ Hồ, từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến tiến vào Sài Gòn, thống nhất đất...

Xem thêm

Ấn phẩm “Thần đạo và Lãnh đạo Việt Nam” – tái bản lần 2 tháng 5/2020

Ngày 19/5/1941, đáp ứng khát vọng Độc lập - Thống nhất - Phát triển của cả Dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, chấm dứt cuộc xâm lược lần thứ nhất của Chủ nghĩa Duy vật & Vô thần. Kết quả, ngày 2/9/1945, Việt Nam Độc lập và ngày 30/4/1975, Việt Nam trở thành một Quốc gia Độc lập, Thống nhất. Ngày 19/5/2020 là 130 năm ngày sinh Bác và 79 năm ngày Người thành lập Việt Nam Độc...

Xem thêm

Thực tiễn và Niềm tin

THỰC TIỄN VÀ NIỀM TIN Những gì đã và đang xảy ra ở Việt Nam và Thế giới, nhất là trong nửa đầu năm 2020 như một Thông điệp của Trời Đất, nhắc nhở mỗi con Người, mỗi Quốc gia về Đạo đức và Niềm tin, về Trách nhiệm và Nghĩa vụ với Quyền của muôn loài, kể cả loài Người, nhất là về một Khởi đầu mới. Điều này không phụ thuộc chủ quan, cho nên Lãnh đạo và người Dân...

Xem thêm

Thư Ông Nguyễn Mạnh Can gửi Quý vị Độc giả: Việc cấp bách phải làm bây giờ là Đổi mới Đảng cầm quyền, Đổi mới Dân

VIỆC CẤP BÁCH PHẢI LÀM BÂY GIỜ LÀ ĐỔI MỚI ĐẢNG CẦM QUYỀN, ĐỔI MỚI DÂN ------------------------------------------------ Ông Nguyễn Mạnh Can tức Lê Văn Ánh, tham gia phong trào yêu nước, giành Độc lập từ năm 1942, khi đang học ở trường Bưởi (Nay là trường Chu Văn An, Hà Nội). Từ đây, ông theo Việt Minh, theo Lãnh tụ Hồ Chí Minh, rồi gia nhập Đảng năm 1945. Sau khi tham gia Cách mạng Tháng 8, ông làm Chủ nhiệm Huyện bộ Việt Minh huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, tiếp đó tham gia...

Xem thêm

Định hướng hoạt động Viện nghiên cứu – Think Tank SENA năm 2020

NĂM MỚI, NIỀM TIN MỚI, ĐỘNG LỰC MỚI THÀNH CÔNG MỚI, HẠNH PHÚC MỚI Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020  TÓM TẮT ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VIỆN NGHIÊN CỨU - THINK TANK SENA NĂM 2020 I) Tổng quan Được thành lập đầu năm 1992, Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA là tổ chức Khoa học phi lợi nhuận, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tổ chức Chính trị - Xã hội trong hệ thống...

Xem thêm