21 TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM THẾ KỶ 21

Thư Ông Nguyễn Mạnh Can gửi Lãnh đạo ngày 10/10/2021: “huy động được các lực lượng vật chất, tinh thần và Hiền tài ở trong, ngoài nước để “Làm vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi””

                                                Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021 Kính gửi: Quý vị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội     Tôi là Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 29/9/2021, trước Hội nghị Trung ương 4,...

Ấn phẩm “Quốc gia trong kỷ nguyên kết nối Văn hóa”

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm trọng dụng nhân tài

Thư của Nhà thơ Vũ Thuộc gửi Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Ấn phẩm “Thần đạo và Lãnh đạo Việt Nam” – tái bản lần 2 tháng 5/2020

Báo ta viết: “Đáng lo là, đằng sau sự leo thang tiền bạc là sự tuột dốc của tình người, tình đời,…”

Nếu hiểu “Đặc khu” mà đơn giản và dễ dàng như cách hiểu của Dự thảo Luật Đặc khu, thì cứ làm ngay ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; Chưa rõ vì sao cứ phải...

Kinh tế biển bền vững chưa đủ; Giờ đây Việt Nam phải là Quốc gia Biển

Xây dựng Đặc khu Văn hóa và Tri thức là con “Đường Chính” đưa Việt Nam phát triển

Thư Ông Nguyễn Mạnh Can gửi Lãnh đạo ngày 10/10/2021: “huy động được các lực lượng vật chất, tinh thần và Hiền tài ở trong, ngoài nước để “Làm vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi””

                                                Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021 Kính gửi: Quý vị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội     Tôi là Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 29/9/2021, trước Hội nghị Trung ương 4,...

Tổng Giám đốc UNESCO: “Báo cáo Khoa học của UNESCO: Chạy đua với thời gian vì sự phát triển thông minh hơn”

Ấn phẩm “Quốc gia trong kỷ nguyên kết nối Văn hóa”

Điều gì giúp New Zealand trở thành quốc gia tiến bộ nhất trên thế giới? 

Thần thoại Hy Lạp trong hội họa thời Phục Hưng: Tình yêu vô bờ của nàng Alcestis

Tổng Giám đốc UNESCO: “Báo cáo Khoa học của UNESCO: Chạy đua với thời gian vì sự phát triển thông minh hơn”

Tiêu đề bài viết này là lời nói đầu của Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay, cho tài liệu "Báo cáo Khoa học của UNESCO: Chạy đua với thời gian vì sự phát triển thông minh hơn" Cứ 5 năm...

Steve Jobs và Elon Musk – Hai thái cực ở Thung lũng Silicon

Bí mật lớn được che giấu tại Harvard

Ngoại giao khoa học và sự phát triển của quốc gia

Chính phủ mở: Triển vọng và tác động đến quản trị nhà nước ở Việt Nam

Một cách nhìn thông thoáng, tế nhị về đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Josephine Stenson là Giáo sư, Tiến sĩ sử học trường đại học Florida Atlantic tiểu bang Florida, Hoa Kỳ đã có bài phát biểu "Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn của thời đại" tại Hội thảo quốc tế...

Điều gì giúp New Zealand trở thành quốc gia tiến bộ nhất trên thế giới? 

An ninh Quốc phòng và Tác chiến phi đối xứng

Một cách nhìn thông thoáng, tế nhị về đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Josephine Stenson là Giáo sư, Tiến sĩ sử học trường đại học Florida Atlantic tiểu bang Florida, Hoa Kỳ đã có bài phát biểu "Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn của thời đại" tại Hội thảo quốc tế...

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người vĩ đại từ những điều giản dị

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm trọng dụng nhân tài

Thủ tướng cắt băng khánh thành Đền thờ gia tiên Bác Hồ tại Nghệ An

Nhà thờ xây bằng gỗ mà không dùng đinh, 300 tuổi vẫn đứng sừng sững

Thư Ông Nguyễn Mạnh Can gửi Lãnh đạo ngày 10/10/2021: “huy động được các lực lượng vật chất, tinh thần và Hiền tài ở trong, ngoài nước để “Làm vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi””

                                                Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021 Kính gửi: Quý vị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội     Tôi là Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 29/9/2021, trước Hội nghị Trung ương 4,...

Ấn phẩm “Thần đạo và Lãnh đạo Việt Nam” – tái bản lần 2 tháng 5/2020

Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của Nhân loại “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ”

Thực tiễn và Niềm tin

“Không phải là Các-Mác, Lênin hay Mao Trạch Đông, mà chính là lịch sử 2000 năm chống ngoại xâm của Việt Nam đã tạo nên ông Hồ”

Một cách nhìn thông thoáng, tế nhị về đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Josephine Stenson là Giáo sư, Tiến sĩ sử học trường đại học Florida Atlantic tiểu bang Florida, Hoa Kỳ đã có bài phát biểu "Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn của thời đại" tại Hội thảo quốc tế...

Thư Ông Nguyễn Mạnh Can gửi Lãnh đạo ngày 10/10/2021: “huy động được các lực lượng vật chất, tinh thần và Hiền tài ở trong, ngoài nước để “Làm vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi””

Ấn phẩm “Quốc gia trong kỷ nguyên kết nối Văn hóa”

Mẹo sống lâu nhờ nắm ngón tay của người Nhật

Thủ tướng cắt băng khánh thành Đền thờ gia tiên Bác Hồ tại Nghệ An

Triết lý

Kinh tế

Văn hóa

Giáo dục

Hội nhập

Di sản & Danh nhân

Khoa học & Công nghệ

CLB Think Tank Việt Nam

Khảo sát sâu – In-depth Study